logo nasweb.sk Dnes je štvrtok, 25.Máj 2017, 03:25:44 hod.

Tvorba stránok

Potrebujete webovú stránku?
Prepadá sa Vám návštevnosť stránky?
Tvorca stránky sa neustále vyhovára, že nemá čas?
Máte aktuálnu a kompletnú analýzu konkurencie?

Vstupit

Servis počítačov

Napadol Váš počítač vírus?
Máte dostatočne zabezpečnú sieť?
Nekomunikuje externé zariadenie z počítačom?
Vymazali ste si dáta a potrebujete ich späť?

Vstupit

Počítačové školenia

Dodržiavate zásady správnej starostlivosti o počítač?
Potrebujete z počítača vyťažiť maximum?
Čo treba robiť, aby ste predišli napadnutiu vírusom?
Viete si správne nastaviť mailového klienta?

Vstupit

Kvalitné IT články

Ako zabrániť deťom prístup na zakázané stránky?
Forenzná analýza od A do Z.
Ako zistíte, prípadne odstránite vírus z počítača?
Operačný systém Windows. Horúce novinky a rady!

Vstupit
IT MAGAZÍN - Aktuálne články zo sveta počítačov

Ďakujeme Vám za hodnotenie článkov.


Aj týmto spôsobom prispievate k ich pravidelnej aktualizácii a zvyšovaniu kvality.

Hodnotenie kvality článku (Čím viac hviezd, tým lepšie hodnotený článok):
3.5 ***Celkové hodnotenie 3.5 z 20 hlasov.

 22.08.2015


bios
BIOS (Basic Input/Output System)

bios

Čo je Bios?
BIOS je prvotný program počítača ktorého úlohou je komunikáciu hardvéru s operačným systémom.
Najčastejšie je umiestnený v pamäti na základnej doske a je mu predané riadenie po štarte počítača.
Po inicializácií systému potom BIOS načíta operačný systém a predá mu riadenie.

Ako zistiť verziu BIOSu priamo z OS Windows?
Do príkazového riadka CMD zadáme príkazy:
1. systeminfo | findstr /I /c:bios
2. wmic bios get manufacturer, smbiosbiosversion
3. reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS

Ako spustiť Bios?
Po zapnutí počítača sa na úvod zobrazia jeho parametre. Načítanie operačného systému zastavíme klávesou PAUSE/BREAK a pokúsime sa na zobrazenej stránke nájsť informáciu o spustení BIOSu.
Najčastejšie spúšťame BIOS pomocou kláves DEL. F1, F2, F3, F10, F12.
Taktiež je možné zvoliť kombináciu klávesov Insert a ESC , CTRL+ESC, CTRL+ALT+ESC, CTRL + ALT + INS, CTRL+F2, CTRL + ALT + F3, CTRL+STIFT+C, CTRL + ALT + ENTER, Fn + ESC prevažne u starších modelov.

Ako sa pohybovať v BIOSe (staršie verzie nepodporujú myš) ?
F1 - pomoc
šípky - pohyb v menu
Enter- vstup do ponuky (potvrdenie zmenenej hodnoty)
Esc - návrat (krok späť)
Page Down/Page Up, nebo +/- zmena hodnôt
F10 - uložiť vykonané zmeny a opusiť BIOS
F5 - predošlé hodnoty
F6 - opustiť BIOS bez uloženia
F7 - nastavenie pôvodných hodnôt (od výrobcu)

Boot Setup vs Boot menu
Boot Setup – spustíme BIOS
Boot Menu – spustíme z akého zariadenia chceme bootovať.
Spustenie klávesou: Esc, F12, F11, Fn + F1, F8, F9 (záleží od výrobcu)

Čo robiť, ak zle nastavíme BIOS?
V tomto prípade máme len tri možnosti ako vrátiť systém do prevádzkyschopného stavu:
Pokiaľ počítač naštartuje, ale po štarte vykazuje problémy, stačí v BIOSe aktivovať položku LOAD BIOS (SETUP) DEFAULTS a uložiť nastavenia.

Pokiaľ počítač nie je možné vôbec zapnúť, je nutné BIOS reštartovať. V manuáli k základnej doske si nájdeme dvojicu pinov (nachádzajú sa bežne v okolí gombíkovej batérie), prípadne tlačidlo nazvané Clear CMOS. Prepojkou prepojíme piny a zopár sekúnd počkáme (celkom výnimočne je potrebné niektoré počítače zapnúť). Prepojku odstránime a môžeme spustiť znovu systému.

Ďalšou možnosťou je odpojiť počítač od elektriny, vytiahnuť gombíkovú batériu a počkať zopár minút. Nastavení BIOSu sa vymaže a bude možné opäť spustiť systém.

Upgrade BIOSu áno či nie?
Upgrade prináša opravu starých chyb, vylepšenie a podporu nových funkcií.
Pokiaľ sa však nevyskytujú žiadne problémy s počítačom, upgrade neodporúčame.

Odporúčané nastavenia BIOSu.
Standard CMOS Features – Nastavenie základných hodnôt ako dátum čas, počet diskov,...

PnP/PCI Configuration – Auto - automatické priradenie zdrojov

Legacy USB Support – Enable - detekcia USB ešte pred zavedením OS, čo umožňuje používať USB myš, klávesnicu, alebo bootovanie cez USB kľúč. Pri vypnutí sa USB komponenty detekujú až v OS. (Napr. vypnutá USB klávesnica v BIOSE)

PCIPnp – Plug And Play O/S – Enable - podpora zariadení Plug and Play. Pri povolení sa môžu zariadenia pridávať a odoberať za chodu( napr. S-ATA externý disk, ktorý nie je systémový).

ACPI 2.0 Support – Enable – Zapnutá podpora ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), ktorá riadi správu napájania PC. Bez nej nie je možné nainštalovať Linux.

ACPI SRAT TABLE – Enable – Výrazne skráti načítanie dát z disku. Staršie disky túto technológiu nepoznajú a v ich prípade je potrebné funkciu vypnúť Disable

AC Power Recovery (Restore on AC Power Loss) - správanie systému pri kolízii napätia
Power Off – po napäťovom poklese zostane systém PC vypnutý. Pri nestabilnom napätí zabráni neustálemu vypínaniu a zapínaniu PC, čo spôsobuje stres elektronickej časti.
Power On – zostava zakaždým nabehne aj po niekoľkých krátko po sebe idúcich výpadkoch. – použiť len ak je PC napojené cez UPC
Last State – systém si zachová stav pre kolíziou napätia
Auto Power On – Disable – pri výpadku elektriny nezapne automaticky PC

Power Button Mode – Enable – tlačidlo vypnutia PC. Pri voľbe disable sa zmení na tlačidlo uspatia pc.

Boot Device Priority – nastavenie, ktoré zariadenia sa budú kontrolovať a určenie poradia ako sa bude zostava pokúšať zaviesť systém.
Ist Boot Device – HDD zariadenie z ktorého sa má prioritne načítať OS
2nd Boot Device – ak zlyhá prvá možnosť kontroluje sa druhé v poradí – najčastejšie USB / Mechanika

CPU Internal Cache / CPU External Cache – Enable – Pri vypnutí (Disable) sa mnohonásobne zníži výkon počítača

(CPU) PCI Memory Burst Write – Enable – Zrýchlenie práce s PCI kartami

Interrupt 19 Capture – Disable – Zapína sa len v prípade ak chceme bootovať z RAID alebo SCSI.

Quick Boot – Enabled – nastaví skrátenú voľbu autodiagnostiky pred zavedením OS (systém pri štarte obmedzí všetky kontroly hardvéru).

Disabled – testuje operačnú pamäť, pevný disk, mechaniky a vykonáva kontrolu periférií - spomalenie štartu

Remote Wake-Up – Disabled Enable zapína možnosť vzdialeného zapínania PC cez sieť.

Bootup Num-Lock – Enable / On – Zapnutá numerická klávesnica po štarte PC

Slot Power – AUTO - Nastavenie príkonu karty v slote PCI-Express.

USB Function – Enable – Zapne USB porty.

USB Keyboard support – Enable - Zapne USB klávesnicu.

Change supervisor Password – bez zadania správneho hesla nepustí do systému.
Change User Password – bez zadania správneho hesla nepustí do BIOSu.
Pre reset hesla je potrebné vykonať CLEAR CMOS napríklad vybraním batérie na pár minút.

Virus Warning/ Flash BIOS Protection / ANTIVIRUS PROTECTIONS – Enable - Chráni počítač pred vírusmi, ktoré sa nahrávajú do boot sektoru. Túto funkciu je nutné zapnúť až po nainštalovaní operačného systému.

Processor Number Feature – Disable – Identifikácia počítača pomocou čísla procesora.

Ďalšie nastavenia BIOSu na zváženie užívateľa
CPU Critical Temperature – Nastavenie teploty pri ktorej sa počítač automaticky vypne. Odporúčame nastaviť na hodnotu udávanú výrobcom.

Integrated Peripherals – Povolenie a zakázanie všetkých komponentov základnej dosky

Cache ECC Protecion – Enable - Ochranný cyklus stavu pamäte

Boot Other Device – Dovoľuje BIOSu spustiť systém i z ďalších zariadení

Initial Display Logo – Disable – Zobrazenie loga výrobcu základnej dosky na úvodnej obrazovke

OS/2 –Disable – Spustenie kompatibility pamäte

Report No FDD For Win9x – Disable - Pokiaľ nemáte v počítači disketovú mechaniku

HDD delay / HDD IDE Delay – Nastavíme hodnotu na minimum. V prípade poruchy disku opačne.

DRAM Frequency a DRAM Timinng – Auto - Pretaktovanie pamäťových modulov počítača.

AGP Mode – Auto – rýchlosť grafickej karty.

Peer Concurrency – Nutné ponechať Enable – Umožňuje pracovať s niekoľkými PCI zariadeniami súčasne.

Internal Graphics Mode – Umožňuje zapnutie a vypnutie integrovanej grafickej karty

Na zverejnený článok sa vzťahuje autorské právo. Akékoľvek kopírovanie bez písomného súhlasu autora je zakázané! Článok nemusí korešpondovať s názormi čitateľov. Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť, alebo upraviť obsah článku, ako aj uskutočniť jeho zmazanie.   Autor tohto článku: © A.O.

Nahor stránky