logo nasweb.sk Dnes je štvrtok, 25.Máj 2017, 03:23:23 hod.

Tvorba stránok

Potrebujete webovú stránku?
Prepadá sa Vám návštevnosť stránky?
Tvorca stránky sa neustále vyhovára, že nemá čas?
Máte aktuálnu a kompletnú analýzu konkurencie?

Vstupit

Servis počítačov

Napadol Váš počítač vírus?
Máte dostatočne zabezpečnú sieť?
Nekomunikuje externé zariadenie z počítačom?
Vymazali ste si dáta a potrebujete ich späť?

Vstupit

Počítačové školenia

Dodržiavate zásady správnej starostlivosti o počítač?
Potrebujete z počítača vyťažiť maximum?
Čo treba robiť, aby ste predišli napadnutiu vírusom?
Viete si správne nastaviť mailového klienta?

Vstupit

Kvalitné IT články

Ako zabrániť deťom prístup na zakázané stránky?
Forenzná analýza od A do Z.
Ako zistíte, prípadne odstránite vírus z počítača?
Operačný systém Windows. Horúce novinky a rady!

Vstupit
IT MAGAZÍN - Aktuálne články zo sveta počítačov

Ďakujeme Vám za hodnotenie článkov.


Aj týmto spôsobom prispievate k ich pravidelnej aktualizácii a zvyšovaniu kvality.

Hodnotenie kvality článku (Čím viac hviezd, tým lepšie hodnotený článok):
3 ***Celkové hodnotenie 3 z 3 hlasov.

Obsah článku: Kód 1xx | Kód 2xx | Kód 3xx | Kód 4xx | Kód 5xx

 03.12.2014  Chybové hlásenie je predefinovaná stránka (dialógové okno), ktorá sa zobrazuje v prípade, ak server vykazuje chyby v skriptoch, v databáze,... či na strane servera.

  Príklad: Návštevník webového prehliadača si klikne na jednu z Vašich stránok. Tá však nemá relevantný odkaz, alebo ste ju medzičasom vymazali. Návštevníkovi sa zobrazí chybová hláška. V tom momente má iba dve možnosti, vráti sa späť na webový prehliadač a bude sa snažiť vyhľadať Vás prostredníctvom iných relevantných odkazov, alebo o Vašu stránku stratí záujem a vyhľadá si napríklad konkurenciu. Nato, aby sme zamedzili odlivu klientov a nevystavovali ich zbytočným komplikáciám, odporúčam nastaviť pomocou súbora .htaccess chybové hlásenia. Nastavenie je možné, ak súbor .htaccess umiestnite do základného priečinka domény, prípadne subdomény a zadefinujete zobrazenie stránky v prípade chýb ¹, respektíve si vyvoláte automatické presmerovanie na Vami zvolenú stránku ².

¹
ErrorDocument 4xx /4xx.php
ErrorDocument 5xx /5xx.php
(ErrorDocument 5xx – je konkrétna chybová hláška , 5xx.php – súbor načítaný a následne zobrazený návštevníkom stránky)
²
<meta http-equiv= "refresh " content= "2 "; URL=http://nasweb.sk/" > (content=čas presmerovania stránky)


Čo by mala obsahovať chybová hláška?
* Ospravedlnenie sa návštevníkovi stránky.
* Podané korektné a zreteľné informácie návštevníkovi o príčinách vzniknutého problému.
* Ponúknuť zákazníkovi možné riešenia:
- odkaz na mapu stránky
- odkaz na inú z Vašich stránok
- odkaz na partnerskú stránku
- odpočet k opätovnému spusteniu stránky
- texty či zábavné prvky
* Kontakt na správcu stránky.

Chybové hlásenia / Technický problém so stránkou / Stavové kódy / Chyby protokolu

1xx Informácie
100 – Continue – pokračovanie
101 – Switching Protocols – prepnutie protokolu

2xx Úspech
200 – OK - v poriadku
201 – Created – vytvorené
202 – Accepted – akceptované
203 – Non-authoritative Information – neštandardná informácia
204 – No Content – nie je potrebné meniť dokument
205 – Reset Content – obnovený obsah dokumentu
206 – Partial Content – neúplný obsah dokumentu

3xx Presmerovanie požiadaviek
300 – Multiple Choices – viac možností
301 – Moved permanently – objekt navždy presunutý
302 – Moved temporarily – objekt dočasne presunutý
303 – See Other – je možné nájsť pod inou URL
304 – Not modified – nezmenené
305 – Use Proxy – použi proxy
307 – Temporary Redirect – dočasne presunuté

4xx Chyba na strane klienta
400 – Bad request – chybná požiadavka
401 – Unauthorized – neautorizovaný prístup
403 – Forbidden – prístup zamietnutý
404 – Not found – objekt nenájdený
405 – Method Not Allowed – metóda nie je povolená
406 – Not Acceptable – neakceptovateľné
407 – Proxy Authentication Required – je požadovaná proxy autentifikácia
408 – Request Timeout – vypršanie doby požiadavky
409 – Conflict – konflikt
410 – Gone – ukončené
411 – Lenght Required – je požadovaná dĺžka
412 – Precondition Failed – prednastavená podmienka je chybná
413 – Request-url Entity Too Large – požadované množstvo je príliš veľké
414 – Request-url Too Long – URL je príliš dlhá
415 – Unsupported Media Type – nepodporovaný typ média
416 – Requested Range Not Satisfiable – požadovaný rozsah je nesplniteľný
417 – Expectation Failed – predpoklad skončil chybou

5xx Chyba na strane servera
500 – Internal server error – vnútorná chyba servera
501 – Not implemented – neimplementované
502 – Bad gateway – zlá brána (proxy)
503 – Service unavailable – služba nedostupná (preťažený server)
504 – Gateway Timeout – doba prechodu vypršala
505 – HTTP Version Not Supported – nepodporovaná verzia HTTP

Na zverejnený článok sa vzťahuje autorské právo. Akékoľvek kopírovanie bez písomného súhlasu autora je zakázané! Článok nemusí korešpondovať s názormi čitateľov. Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť, alebo upraviť obsah článku, ako aj uskutočniť jeho zmazanie.   Autor tohto článku: © A.O.

Nahor stránky