logo nasweb.sk Dnes je štvrtok, 25.Máj 2017, 03:28:20 hod.

Tvorba stránok

Potrebujete webovú stránku?
Prepadá sa Vám návštevnosť stránky?
Tvorca stránky sa neustále vyhovára, že nemá čas?
Máte aktuálnu a kompletnú analýzu konkurencie?

Vstupit

Servis počítačov

Napadol Váš počítač vírus?
Máte dostatočne zabezpečnú sieť?
Nekomunikuje externé zariadenie z počítačom?
Vymazali ste si dáta a potrebujete ich späť?

Vstupit

Počítačové školenia

Dodržiavate zásady správnej starostlivosti o počítač?
Potrebujete z počítača vyťažiť maximum?
Čo treba robiť, aby ste predišli napadnutiu vírusom?
Viete si správne nastaviť mailového klienta?

Vstupit

Kvalitné IT články

Ako zabrániť deťom prístup na zakázané stránky?
Forenzná analýza od A do Z.
Ako zistíte, prípadne odstránite vírus z počítača?
Operačný systém Windows. Horúce novinky a rady!

Vstupit
Garancia služieb

garancia icon   Dbáme nato, aby klienti boli s našimi službami maximálne spokojní a nemali potrebu vyhľadávať služby konkurencie.
Ak vznikne akýkoľvek nedostatok na strane nami ponúkaných služieb, našou prioritou je, čo najrýchlejšie popracovať na jeho odstránení.
Nič neskrývame, skôr naopak, jednáme s našimi klientmi vždy na rovinu.


Garancia ceny


garancia icon   Zistili ste, že naša konkurencia za poskytnutie úplne rovnakých služieb má nižšiu cenu? Dokážte nám túto ponuku (pošlite link http://...), my situáciu overíme a v prípade relevantnosti Vám našu cenu upravíme. Navyše, za Vaše upozornenie obdržíte k objednanej službe bonus.

Garancia prítomnosti


garancia icon  Dôležitým prvkom ako zabezpečiť ideálnu starostlivosť o zákazníka je, byť mu neustále na blízku.
My sa snažíme našim zákazníkom vychádzať v ústrety práve vtedy, keď to od nás najviac potrebujú (služba hotmail nonstop).

Garancia autorstva


garancia icon  Striktne dbáme na dodržiavanie autorských práv. Všetky texty, obrázky, videá, alebo fotografie použité na stránkach nasweb.sk sú nami vytvorené a spadajú pod duchovné vlastníctvo. Bez nášho súhlasu nie je povolené ich ďalšie šírenie!
Klienti spolu s dodaním podkladov pre tvorbu stránky, (v rámci zmluvných podmienok) čestne prehlasujú, že zverejnený materiál je výlučne ich vlastníctvom. Na základe záverečného odsúhlasenia všetkých dodaných služieb, zhotovíme klientom PRINT SCREEN (fotografia aktuálnej obrazovky na monitore) v plnom rozsahu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Akékoľvek následné úpravy na stránke, sú ďalej možné len písomnou formou (email, list), nie telefonicky.
V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť v prípade dokázania porušenia zákona zo strany klienta.

4 rocna garancia

Garancia archivácie


garancia icon  Všetky dáta vzniknuté v našej firme ukladáme v zabezpečenom externom dátovom sklade v elektronickej forme po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvných podmienok. Možnosť straty dát či ich prípadné zneužitie je vylúčené. Firma ďalej umožňuje svojim klientom on-line prístup k všetkým dátam, resp. len ku konkrétnym dokumentom z akéhokoľvek miesta cez dôkladne zabezpečený prístup.

Etický kódex

  Základným cieľom etického kódexu v našej firme je zvýšiť morálny štandard správania sa všetkých zamestnancov a podporiť etický rozvoj spoločnosti. Dodržiavame základné princípy, ktoré tvoria súčasť etických pravidiel, ako sú transparentnosť, korektnosť a nestrannosť.

Vzťah k zákazníkom a obchodným partnerom


  Náš etický kódex predstavuje záväzok a profesionalitu všetkých zamestnancov voči obchodným partnerom a zákazníkom. Ku každému pristupujeme rovnocenne a našou prioritou je ich spokojnosť. Pri práci dodržiavame naše hlavné zásady podnikania a snažíme sa urobiť viac, ako očakávajú od nás druhí. Dbáme na uspokojovanie ich vlastných potrieb a záujmov, ktoré sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.

Vzťah ku konkurencii


  Konkurenčný úspech firmy je postavený na poskytovaní hodnôt a kvalitných služieb. Rešpektujeme všetky zákony regulujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správame s úctou, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia. Vytvárame podnikateľské vzťahy, ktoré pretrvávajú a prosperujú. Rešpektujeme dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jednáme ako s rovnocennými partnermi.

Vzťah k bezpečnosti


  Ochrana zdravia a bezpečnosť zamestnancov na pracovisku je pre nás prioritou. Každý zo zamestnancov je povinný prejsť previerkou BOZP na základe zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Každý zamestnanec musí venovať stálu pozornosť výkonu svojej činnosti s dôrazom nielen na svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť iných.

Vzťah k prírode


  Harmonický vzťah so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás. Pre dosiahnutie vysokej ochrany životného prostredia a šetrenia prírodných zdrojov vykonávame svoju činnosť spôsobom, ktorým odmietame plytvanie zdrojov a aktívne znižujeme energetickú náročnosť našich činností .

Vzťah ku spoločnosti


  Záleží nám na krajine, v ktorej žijeme a preto si ctíme legislatívne pravidlá, normy a zákony dané štátom. Správame sa zodpovedne k štátnym a vládnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti. Rozvíjame aktivity, ktoré podporujú neziskové organizácie (združenia) a sme presvedčení, že zapájanie sa do projektov ich podpory je našou morálnou povinnosťou a prejavom zodpovedného správania.

Nahor stránky