logo nasweb.sk Dnes je štvrtok, 25.Máj 2017, 03:16:44 hod.

Tvorba stránok

Potrebujete webovú stránku?
Prepadá sa Vám návštevnosť stránky?
Tvorca stránky sa neustále vyhovára, že nemá čas?
Máte aktuálnu a kompletnú analýzu konkurencie?

Vstupit

Servis počítačov

Napadol Váš počítač vírus?
Máte dostatočne zabezpečnú sieť?
Nekomunikuje externé zariadenie z počítačom?
Vymazali ste si dáta a potrebujete ich späť?

Vstupit

Počítačové školenia

Dodržiavate zásady správnej starostlivosti o počítač?
Potrebujete z počítača vyťažiť maximum?
Čo treba robiť, aby ste predišli napadnutiu vírusom?
Viete si správne nastaviť mailového klienta?

Vstupit

Kvalitné IT články

Ako zabrániť deťom prístup na zakázané stránky?
Forenzná analýza od A do Z.
Ako zistíte, prípadne odstránite vírus z počítača?
Operačný systém Windows. Horúce novinky a rady!

Vstupit
Audit PC (IT audit počítačov)

  Počítačový audit umožňuje získať detailný prehľad o výpočtovej technike nezávislou osobou. Audit sa skladá z evidencie hardvérových súčastí počítačov, monitoringu softvéru a komunikačných kanálov, ktoré jednotliví užívatelia používajú.

pocitacovy audit
Prečo PC audit?
Viete koľko počítačov máte vo firme a aký hardvér či softvér je ich súčasťou?
Počítačový audit minimalizuje náklady spojené s nákupom a správou softvéru.
Počítačový audit chráni imidž firmy.
Počítačový audit je ideálna možnosť, ako odhaliť nezákonné používanie cudzieho majetku čo je v rozpore s autorským zákonom 618/2003 Z.z.
Počítačový audit mnohonásobne zvýši efektivitu práce zamestnancov, obmedzí zneužívanie pracovnej doby hraním, chatovaním, alebo inštaláciou nelegálneho softvéru na pracovisku. Dokonale funguje ako odstrašujúci prostriedok.
Počítačový audit zrýchli využívanie firemnej siete odinštalovaním nelegálneho softvéru, obmedzením nelegálne sťahovaných objemných súborov (video, hudba,...) a následným zasielaním nevyžiadanej pošty kolujúcej po sieti.
Počítačový audit poukáže na efektívne využitie diskového miesta v počítači.
Počítačový audit navrhne bezpečne odstrániť riziká spojené s potenciálne zneužiteľnými aplikáciami, prípadne rôznymi typmi vírusov.
Počítačový audit pomáha predísť starnutiu hardvérového a softvérového vybavenia, ktoré predstavuje potenciálne riziko pre vaše podnikanie. Odporúča najnovšie technológie.

Kto nesie zodpovednosť za nelegálny softvér vo firme?
Trestnoprávnu zodpovednosť pri nájdení nelegálneho softvéru nesú predovšetkým majitelia firiem, konatelia, výkonné orgány spoločnosti, manažment, alebo správcovia siete.
Audit PC umožňuje preniesť túto zodpovednosť na používateľa daného počítača, prijatím a podpísaním firemnej smernice na základe nami vypracovaných reportov.

Ako prebieha audit výpočtovej techniky?
Na základe prieskumu určíme zameranie a rozsah auditu.
Pri procese auditu uprednostňujeme osobnú kontrolu daného počítača, ktorej výsledkom je podrobné znalecké hodnotenie softvérového a hardvérového vybavenia.
Pomocou nášho softvéru zistíme skutočný stav softvéru a hardvéru na počítači, porovnáme zistené licenčné čísla s číslami, ktoré patria k danému zariadeniu.
Poradíme ideálnu hardvérovú (procesor, RAM, grafika,...) a softvérovú optimalizáciu operačných systémov (Windows, Linux), kancelárskych balíkov (Office), prípadne ostatných aplikácií, používaných k pracovnej náplne.
Vypracujeme záverečnú kontrolnú správu.

Povinnosti audítora
Audítor je povinný zachovávať mlčanlivosť a zdržať sa akéhokoľvek kopírovania, zhromažďovania či poskytovania nadobudnutých informácií tretej osobe.
Audítor na základe kontroly môže len odporučiť zmenu prípadne odstránenie hardvéru a softvéru.
Audítor nesmie inštalovať žiadny software, ktorý si vopred nedohodol s objednávateľom auditu.

Záruka bezpečnosti pri audite.
Pri počítačovom audite nie sú kopírované žiadne súbory z pevných diskov a nie je skúmaný ich obsah. Všetky nazhromaždené informácie slúžia len pre výstup kontrolnej správy, ktorá pri prevzatí je podpísaná vo dvoch vyhotoveniach oboma stranami s presným dátumom a časom.

Záruka náhrady ceny pri audite.
Ak z nejakého podstatného dôvodu nie ste spokojní s našimi službami, vrátime späť vopred dohodnutú časť poplatku.

Nepodceňujte počítačový audit.
Tak ako auto máte chránené alarmom, tak rovnako nezanedbávajte význam a výhody kontrolovať svoj počítačový majetok!
Pre bezplatné úvodné konzultácie ohľadom počítačového auditu nás neváhajte kontaktovať.

Nahor stránky