Nadol
 

WEBOVÉ KOREKTÚRY TEXTOV

Na to, aby webstránka zaujala svojho čitateľa dnes už nestačí len kvalitný dizajn. Zaslúži si aj správne napísané, kvalitné a originálne texty. Práve vďaka nim sa posilňuje jej dôveryhodnosť a zároveň zlepšuje pozícia vo vyhľadávačoch. Pri jazykových korektúrach nestačí len perfektne ovládať pravopis. Dôležité je vedieť zvoliť čo najvhodnejšie výrazy, používať správne slovné väzby, slovosled vetných konštrukcií a zohľadňovať jazykový štýl.

Štandardná korektúra textov zahŕňa gramatickú, pravopisnú a typografickú korektúru.

Jazykové korektúry web stránok

• Jazyková korektúra webovej vizitky.
• Jazyková korektúra štandardnej prezentačnej stránky.
• Jazyková korektúra produktovej stránky.
• Jazyková korektúra e-shopu.
• Jazyková korektúra online magazínu.
• Jazyková korektúra blogu.
 
Gramaticky a štylisticky upravíme webstránky:
• webová vizitka,
• štandardná prezentačná webstránka,
• produktová stránka,
• e-shop,
• online magazín,
• blog.
 

EKVIVALENTNÉ NÁZVY SLUŽBY:
Jazykové úpravy, oprava textu, úprava textu, oprava textov, úprava textov, korekcia textov, korekcia textu, jazyková korekcia, korektúra textov, korektúra textu, korektúra viet, úprava slov, oprava viet, editácia textu, korektúra webstránky, korektúra stránok, jazyková korektúra webu, webové korektúry, korektúry na stránke, korektúra webovej stránky, červené pero, oprava chýb, chyby v texte.