Nadol
 
 

O NÁS

Na slovenskom trhu pôsobíme už 12 rokov. Za túto dobu sa nám podarilo uspokojiť nespočetné množstvo požiadaviek zákazníkov.
Pre nás je spokojný zákazník alfou a omegou. Vážime si každého bez rozdielu a s každým jednáme vždy na rovinu.

Prostredníctvom našej odbornej praxe poskytujeme kvalitné a časovo flexibilné služby v rozsahu:

• servis osobných počítačov,
• servis serverov a sietí,
• tvorba moderných internetových stránok,
• jazykové korektúry webstránok.

Hlavným zameraním sú pre nás domáci zákazníci (fyzické osoby), podnikatelia a malé firmy (právnické osoby).

My si zákazníkov vážime a sme radi ak oni si vážia nás.
 
Na Slovenskom trhu pôsobíme už 9 rokov. Za túto dobu sa nám podarilo uspokojiť nespočetné množstvo požiadaviek zákazníkov.
Pre nás je spokojný zákazník alfou a omegou. Vážime si každého bez rozdielu a s každým jednáme vždy na rovinu.