Nadol
 

SPRÁVA SERVEROV

• Inštalácia a reinštalácia operačného systému na serveroch (Windows Server, Linux).
• Inštalácia a reinštalácia programového vybavenia serverov (Exchange, SQL, ...).
• Zabezpečenie nonstop prevádzky serverov.
• Pravidelný update kritických balíkov od výrobcov softvéru.
• Pravidelný monitoring.
• Správa inštalovaného softvéru na servery (MS Exchange, SQL Server, ...).
• Správa DNS, DHCP,...
• Správa užívateľských účtov AD (Active Directory).
• Optimalizácia výkonu servera.
• Zálohovanie systému a dát.
• Zabezpečenie antivírusovou ochranou.
 
• Inštalácia operačného systému.
• Reinštalácia operačného systému.
• Zabezpečenie nonstop prevádzky.
• Pravidelný monitoring.
• Aktualizácie kritických balíkov.
• Zálohovanie dát.
• Antivírusová ochrana.
 
 
• Inštalácia aktívnych prvkov počítačovej siete (router, switch, firewall...).
• Nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v jej prostredí.
• Zabezpečenie a manažment LAN/WAN sietí.
• Bezpečnosť počítačových sietí (firewall, IDS).
• Nastavenie šifrovaných VPN spojení.
• Pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN).
• Pravidelný monitoring aktívnych prvkov siete.
• Aktualizácia firmware na jednotlivých aktívnych prvkoch.
• Konzultácie pri výbere vhodných zariadení.
• Inštalácia aktívnych prvkov.
• Nastavenie aktívnych prvkov.
• Konzultácie pri výbere vhodných zariadení: router, switch.
• Zabezpečenie a manažment LAN/WAN.
• Firewall.
• Šifrované VPN spojenia.
• Pravidelná starostlivosť a správa.
• Aktívny monitoring.